Jak winna działać kwota wolna od podatku

Bardzo się ucieszyłem na wieść, że w Polsce ma być wprowadzona kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł. Zdumiewają mnie jednak przeróżne opinie, jakie słyszę, jak to może działać. Nawet częściowo niezrozumiałe jest mówienie o tej kwocie w przekazie obozu rządzącego ZP dla ludzi, którzy wiedzą, jak taka kwota działa na Zachodzie, w tym u najlepszego naszego sojusznika. No bo dlaczego rządzący mówią osobno o kwocie wolnej i osobno o wolnej od podatku emeryturze w wysokości do 2,5 tys. zł. miesięcznie. Przecież to winno wynikać samo z siebie. Mam nadzieję, że skoro kwotę wolną od podatku podnosimy, aby zbliżyć się bardziej do jej poziomu na Zachodzie, to będzie ona działała również podobnie jak w wiodących krajach Zachodu. Nie jestem jednak pewien, czy tak się naprawdę stanie, czy nie będziemy mieli do czynienia z kolejnym społecznym dziwolągiem, obecnym tylko u nas.

Obiecana kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł. winna działać w taki sposób, że pierwsze 30 tys. każdego dochodu osoby fizycznej, tj. pracującej lub np. emeryta i rencisty, od biedaka do milionera jest wolne od podatku. Opodatkowuje się każdemu dopiero to, co ma ponad kwotę wolną 30 tys. w górę. Np. jeżeli ktoś ma dochodu rocznie 35 tys., to do opodatkowania jest kwota 5 tys., a przy dochodzie 120 tys. do opodatkowania jest 90 tys. itd. Jednak winno to działać także w drugą stronę, tj. jeżeli czyjś dochód roczny jest mniejszy niż 30 tys. zł. kwoty wolnej, to po rozliczeniu podatkowym państwo wypłaca tej osobie różnicę między kwotą wolną 30 tys., a kwotą jej dochodu. To jest jedyny sprawiedliwy mechanizm kwoty wolnej, która nota bene najlepiej ochrania interesy ludzi biednych i niezamożnych, ale służy realnie każdemu.

Broń Boże nie może to działać tak, jak już słyszałem, że np. jak masz dochód roczny wyższy od kwoty wolnej, to ta kwota ciebie nie obejmie. Albo mówiąc inaczej obejmie cię jedynie wtedy, jeżeli twój dochód miesięczny czy to z pracy, czy emerytalny lub inny wynosi nie więcej niż 2,5 tys. zł. brutto, co byłoby absurdem. Wprowadzając kwotę wolną 30 tys. państwu polskiemu nie wolno zastosować jakichkolwiek podziałów, różnic i uzależnień warunkowości, bo będzie to patologia kwoty wolnej. Polityka społeczna państwa, aby ludzi nie dzielić, ale łączyć, musi być sprawiedliwa tj. przejrzyście wobec wszystkich równa. Oby rządząca Zjednoczona Prawica nie dała się wpuścić w żadne maliny, bo obróci się to przeciwko niej.

Katowice, 28 czerwca 2021 r. Andrzej Rozpłochowski