Aktualności

Jeden z Jedenastu

Od stycznia 2020r. w placówkach IPN na terenie całego kraju jest dostępna kolejna książka Andrzeja Rozpłochowskiego "Jeden z Jedenastu". Została ona wydana przez Dział Wydawnictw centrali Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Są to wspomnienia autora z okresu jego internowania i tymczasowego aresztowania w latach 1982 - 1984.

Raport w sprawie Kopca Solidarności

Pandemia covid-19 w Polsce zatrzymała normalny bieg wielu spraw i dotychczasowe życie. Tak stało się również z projektem Kopca Solidarności. Do czasu wejścia w życie spowodowanych epidemią restrykcji, czyli do marca 2020r. jako koordynator projektu prowadziłem intensywne działania i spotkania wstępnie przekuwające ideę Kopca w czyn. Celem minimum na ten rok miał być oficjalny wybór miejsca na Kopiec, zaprezentowanie jego idei oraz przeprowadzenie pierwszych niezbędnych spotkań i rozmów. Nadto, jako krok wstępny było uzyskanie zrozumienia, iż ze względu na różne dzisiejsze uwarunkowania, zwłaszcza czasochłonne, skomplikowane i kosztowne prace inżynierskie, nie wchodzi w grę sypanie dużego kopca od podstaw na określonym obszarze, ale wybranie na ten cel odpowiedniej hałdy górniczej, poddanej tylko pracom adaptacyjnym. Mając na względzie atrakcyjność miejsca oraz dogodne rozwiązania komunikacyjne, wybór padł na nieczynną hałdę Kopalni „Bolesław Śmiały” w Łaziskach Górnych, 20 km od Katowic. W tej mierze odbyłem spotkania z Dyrektorem Kopalni, panem Grzegorzem Conradem oraz Przewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność” tej Kopalni, Panem Bogdanem Syposzem.

Czytaj więcej

Porozumienie Dąbrowskie 11 września 1980 r. w Hucie Katowice

W Dąbrowie Górniczej, gdzie latem 1980 r. zawarto czwarte z ówczesnych porozumień między władzami PRL a robotnikami, otwarto w czwartek wystawę dokumentującą powstanie „Solidarności”. Bohaterowie sprzed 40 lat chcą, by w przyszłości w centrum miasta stanął pomnik upamiętniający tamte wydarzenia.

Czytaj więcej

Honorowy Komitet Poparcia Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich

Ponad 20 osób zebrało się dzisiaj przy Pomniku Powstańców Śląskich w Katowicach, żeby wyrazić swoje poparcie dla kandydatury ubiegającego się o reelekcję Andrzeja Dudy. Komitet składał się z m.in. reprezentantów okręgu wyborczego nr 31 obejmującego obszar Katowic, Chorzowa, Mysłowic, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic i Tychów oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego.
Komitet zawiązał się spontanicznie.

Czytaj więcej

Nie dopuścić do przedawnienia zbrodni komunistycznych

Grajmy larum! "Za dwa miesiące nie będzie już można ścigać i sądzić żadnego komunistycznego oprawcy". Grajmy je najmocniej jak możemy, na cały kraj, bo sprawa ma wartość racji stanu, a wokół niej mamy ciszę jak na cmentarzu! Według moich informacji z zapisu art. 4 ust. 1a Ustawy o IPN wynika, że z dniem 1 sierpnia 2020r., a więc za 2 miesiące z kawałkiem… upłynie 30 letni okres przedawnienia dla wszelkich ubeckich zbrodni z PRL, za wyjątkiem zabójstwa.

Czytaj więcej