Aktualności

Intelektualny bełkot i kłamstwa totalnej opozycji

Zacznę od jednego przykładu. Ostatnio Paweł Rabiej publicznie stwierdził mniej więcej tak: jestem zwolennikiem małżeństw homoseksulanych, bo jest to rozwiązanie bardzo konserwatywne. Tego typu gaworzenie dowodzi, że człowiek, który piastuje stanowisko wiceprezydenta stolicy Polski - nie ma zielonego pojęcia, czym w sensie ideowym jest konserwatyzm i plecie co mu ślina na język przyniesie, bez poczucia odpowiedzialności za swoje słowa. Prawda jest taka, że rozwiązaniem konserwatywnym w sprawach małżeństwa, jest wyłącznie związek między mężczyzną i kobietą. Oczywiście mam na myśli konserwatyzm amerykański, nie tak zdemoralizowany jak w tej kwestii jest już konserwatyzm europejski, np. brytyjski. Natomiast pseudo małżeństwa homoseksualne są rozwiązaniem, które na całym świecie i w Polsce, promuje współczesna globalna lewica. Konserwatyzm nie zdemoralizowany panie Rabiej oznacza wierność zasadom życia danym człowiekowi od Boga w 10 Przykazaniach Mojżesza i w zgodzie z prawem naturalnym. Bezbożna polityka dzisiejszych środowisk lewicowych te tradycyjne wartości chrześcijańskie przedstawia jako rzekomo nietolerancyjne i z życia dzisiejszych ludzi usiłuje je wyrugować, stawiając znak równości między nimi, a swoimi breweriami.

Czytaj więcej

Czym jest wiarygodność?

W kulturze Zachodu, zwłaszcza w Ameryce, czyli u najważniejszego lidera świata i naszego coraz bardziej bliskiego sojusznika, wiarygodność jest fundamentem kształtowania właściwych relacji między ludźmi, którzy wierni są tradycyjnym wartościom. Od najniższego do najwyższego szczebla, zwłaszcza w polityce, nauce, wymiarze sprawiedliwości i gospodarce, czy w relacjach firma - pracownik - klient. Wiarygodność jest tam najważniejszą częścią Twojej reputacji. Buduje się ją mozolnie przez całe życie, ale w jednej chwili można ją utracić poprzez jedno zachowanie oparte na kłamstwie, które zostanie obnażone. Wylatujesz wówczas z normalnego obiegu uczciwych ludzi. Masz oczywiście szanse na odbudowę swojej wiarygodności, ale to jeszcze cięższa praca, aniżeli uprzednio. Ja zasady te dobrze poznałem żyjąc tam według nich przez 22 lata, a życie moje i mojej rodziny z każdym rokiem przynosiło nam skromne, ale coraz większe sukcesy.

Czytaj więcej

Oczyścić Powązki z bandytów i zdrajców

Oczywiście chodzi o groby komunistycznych bandytów i zdrajców najwyższego szczebla. W mojej opinii czas najwyższy, aby Polska, która zrzuciła z siebie jarzmo dyktatury PRL, z Cmentarza Wojskowego na Powązkach uczyniła wreszcie patriotyczną Narodową Nekropolię dla prawdziwie zasłużonych i najwybitniejszych synów i córek polskiego narodu. Wielu ich tam leży, ale jednocześnie przecież są tam ciągle także z okresu PRL często okazałe grobowce zmarłych przedstawicieli komunistycznych agentów i zdrajców Polski z wysokich i najwyższych ich kręgów, z Bolesławem Bierutem na czele.

Czytaj więcej

Nieco prawdy o ECS

Europejskie Centrum Solidarności to wielka instytucja kultury, która ma dbać o dziedzictwo "Solidarności" - powiedział niedawno pan Piotr Gliński, Wicepremier oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jeżeli przyjąć, że tak ma być, to obecne dotyczące ECS regulacje prawne i właścicielskie takiemu celowi nie służą. I dlatego jest jak jest, a jest bardzo źle, ponieważ ECS nie jest dobrem wspólnym, lecz jest w rękach środowisk totalnej opozycji.

Czytaj więcej

Nie wolno przyjmować pojęć i języka promotorów LGBT

Od tego bowiem zależy skuteczne ich powstrzymywanie. Do Polski przyszła z Zachodu wojna kulturowa i cywilizacyjna. Wojna wyznawców nowego marksizmu ze światem chrześcijańskim w każdym aspekcie naszego życia od kołyski aż po grób. Pamiętajmy, że wszystko zaczęło się wiele lat temu w Ameryce, kiedy to amerykańskie bodaj Towarzystwo Psychiatryczne z wykazu chorób usunęło homoseksualizm. Tym samym ta stara jak świat przypadłość po raz pierwszy w nowożytnym świecie uznana została za jeden z równorzędnych stanów normalności.

Czytaj więcej

Archiwa Instytutu Hoovera w USA

W ostatnim czasie w publikacjach i przekazach medialnych mówi się o tym Instytucie z powodu tego, że odkryto, iż znalazły się w nim różne dokumenty, które pochodzą z byłej Służby Bezpieczeństwa PRL. Tak się składa, że z Instytutem Hoovera w Stanford, niedaleko San Francisco w Kalifornii, mam osobiste wspomnienia. Sporo lat temu, kiedy jeszcze żyłem w tym stanie w jego stolicy Sacramento, odwiedziłem ten Instytut chyba na zaproszenie osoby tam pracującej. Było to jednak już jakiś czas po okrągłym stole, kiedy w kraju naszym budowano demokrację liberalną III RP. Również o ile mnie pamięć nie myli, osoba ta przyjęła mnie i zapoznała z tym, co znajduje się w dziale, w którym pracowała. Był to dział poświęcony Europie Wschodniej, jak się wówczas mówiło o strefie europejskiej pod jarzmem sowieckim.

Czytaj więcej

Dzieci jako żywe tarcze ZNP

Mało kto dzisiaj w Polsce wie, że już w okresie międzywojennym II RP Związek Nauczycielstwa Polskiego był organizacją silnie komunizującą! I po okresie PRL-u to dziedzictwo trwa do dziś. Nie przypadkowo więc stary komuch Broniarz czyni z ZNP bojówkę przede wszystkim SLD, najważniejszego spadkobiercy PZPR-u. Ale jak widzimy, otaczają go także działacze OPZZ, centrali związkowej utworzonej przez Jaruzelskiego i Kiszczaka w stanie wojennym na gruzach zdelegalizowanej "Solidarności". Jak łatwo się dzisiaj o tym zapomina i relatywizuje fakty, dotyczące wrogich Polakom sił w tamtym okresie walki o niepodległy byt państwa polskiego. Ta walka ciągle jednak trwa i oni wszyscy też dalej dzisiaj są i działałają, strojąc się w przeróżne piórka "demokratów" i kogo tam jeszcze można. Prawdziwą twarz pokazują zaś w chwilach próby, kiedy podejmują ostre działania. Dlatego przestrzegam dzisiejszy NSZZ "Solidarność", aby o tym wszystkim nie miał zbyt krótkiej pamięci. Nie odrąbany łeb czerwonej hydrze przed laty, dzisiaj odradza się i jątrzy i nie jest naszym partnerem w czymkolwiek.

Czytaj więcej