Powołanie Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych

Inauguracyjne spotkanie Rady ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych odbyło się 19 marca w Belwederze. W czasie uroczystości Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wręczył akty powołania 17 działaczom opozycji antykomunistycznej.

Chcemy, aby ta rada stała się dla nas bardzo ważnym organem doradczym, bardzo ważną instancją, do której też odwoływać się będą w różnych sprawach działacze opozycji - powiedział Jan Józef Kasprzyk. Dodał, że Rada będzie organem, który reprezentuje właściwie całe środowisko działaczy opozycji antykomunistycznej, bo zasiądą w niej ci, którzy związani byli z Komitetem Obrony Robotników, z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela, z Wolnymi Związkami Zawodowymi, z Konfederacją Polski Niepodległej, z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, z Solidarnością Walczącą i z wielkim ruchem Solidarności.

Szef UdSKiOR zaznaczył, że powołane osoby „znają najlepiej losy środowiska, tak bardzo zresztą pokaleczonego, nie tylko przez PRL, ale również przez lata 90. i dwutysięczne”. Państwo wiedzą doskonale, że dla wielu bohaterów naszej wolności w III Rzeczpospolitej, w tym sensie bytowym, nie było miejsca, że poczuli się wykluczeni. Nadrabiamy po wielu latach zaległości - powiedział Szef Urzędu.

Okolicznościowy list skierowała do zebranych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, który odczytała w czasie uroczystości podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska. Wszystkim członkom Rady życzę wytrwałości w realizowaniu misji, jaką jest zapewnianie działaczom antykomunistycznej opozycji należnego im szacunku, otaczanie ich szczególną opieką i udzielanie niezbędnej pomocy - napisała Minister RPiPS.

Z kolei Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek podkreślił, że kłamstwo, nurt zdrady narodowej i zaprzaństwa niestety się nie skończył w 1989 roku, dlatego dalej jest potrzebny głos prawdy, jak wyglądało życie w PRL, że PRL to nie był saturator i lody Bambino, a wielkie upokorzenie człowieka. Państwo bronili tego dziedzictwa, co stanowiło Polskę: naszych tradycji, 1050-letniego narodu, który trwa oparty na fundamentach cywilizacji łacińskiej - powiedział.

Zofia Romaszewska mówiąc w imieniu członków Rady powiedziała, że mamy sporo do zrobienia i mam nadzieję, że będziemy z kolegami ostro pracowali.

Do Rady powołani zostali: Andrzej Anusz, Wojciech Borowik, Kazimierz Drzazga, Zbigniew Fijak, Joanna Frankiewicz, Michał Janiszewski, Andrzej Kołodziej, Stanisław Kowalski, Ryszard Majdzik, Kornel Morawiecki, Iwona Olejniczak, Antoni Piekałkiewicz, Zofia Romaszewska, Andrzej Rozpłochowski, Andrzej Słowik, Andrzej Sobieraj oraz Jerzy Zacharow.

Przed uroczystością zebrani złożyli wieniec przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego z racji imienin marszałka.