Pamiętamy, dziękujemy za solidarność z „Solidarnością”

Wydarzenie: 

Pamiętamy, dziękujemy za solidarność z „Solidarnością” (projekt upamiętnienia)

Data:

21sierpnia 2017 r.

Miejsce:

parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach (ul. Mikołowska 32)

Opis:

Elżbieta Seferowicz, jedna ze znanych działaczek legalnej i konspiracyjnej „Solidarności” mówiąc o aktywności zdelegalizowanego związku w latach 80. XX w. stwierdziła: Nasze działania były możliwe dzięki ogromnemu oddaniu i odwadze części społeczeństwa oraz wielkiej pomocy z zagranicy. Przypomnienie o tym wsparciu w trudnych czasach i upamiętnienie ludzi zaangażowanych w tamte działania to cel projektu „Pamiętamy, dziękujemy za solidarność z Solidarnością”.

Wsparcie z lat stanu wojennego to przede wszystkim wielka pomoc charytatywna społeczeństw zachodnich. Również manifestacje, zbiórki pieniężne i przemycanie do Polski sprzętu i materiałów. W tej aktywności ważną rolę odegrali emigranci z Polski i osoby o polskich korzeniach. Wsparcie dla „Solidarności” i jej działaczy organizowane było również w kraju. Olbrzymią zasługę ma tu Kościół katolicki, który zorganizował rozdział darów przychodzących z Zachodu. Wsparcie Kościoła było wszechstronne, a w regionie śląsko-dąbrowskim przybrało instytucjonalny wyraz w postaci Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym powołanym przez ordynariusza katowickiego Herberta Bednorza. Obok pomocy materialnej: rzeczowej i finansowej, represjonowanym i ich rodzinom udzielana była pomoc prawna i wsparcie duchowe, a biskup katowicki interweniował u władz w sprawie uwięzionych i wyrzuconych z pracy. Księża dawali schronienie ukrywającym się działaczom „Solidarności”, przechowywali związkowe sztandary i odprawiali msze za Ojczyznę. Czasy stanu wojennego i lat 80. to również wiele wspaniałych, odważnych postaw mieszkańców tej ziemi wspierających na różne sposoby „Solidarność” i jej działaczy.

Andrzej Rozpłochowski, historyczny lider „Solidarności” śląsko-dąbrowskiej i pomysłodawca obecnego projektu upamiętnienia stwierdził: W tych latach mizerii i opresji spotkało nas coś niezwykłego i wspaniałego – doświadczyliśmy prawdziwej solidarności!

Program uroczystości:

  • Uroczysta msza św. celebrowana przez Metropolitę Katowickiego ks. arcybiskupa Wiktora Skworca w intencji ofiarodawców i organizatorów pomocy dla regionu śląsko-dąbrowskiego w latach stanu wojennego i po jego zakończeniu (kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach)
  • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej działalności Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym na budynku probostwa parafii św. Apostołów Piotra i Pawła
  • Wernisaż wystawy „Solidarni z Solidarnością. Wsparcie dla Solidarności śląsko-dąbrowskiej w latach 1981-1989” oraz prezentacja publikacji towarzyszącej wystawie autorstwa Jana Jurkiewicza (Dom Parafialny)
  • Premiera filmu dokumentalnego „Solidarni z Solidarnością” w reżyserii Adama Turuli
  • Spotkanie połączone z refleksjami uczestników wydarzeń sprzed lat oraz realizatorów projektu „Pamiętamy, dziękujemy…” 

>> Zaproszenie <<