Ostatnie wydarzenia

Stan wojenny służył przygotowaniu układu okrągłego stołu

14 grudzień 2018

Stawiam tezę, że stan wojenny nie był wprowadzony po to, by zniszczyć Solidarność, ale by ją spacyfikować. By usunąć z niej nieprzejednanych antykomunistycznych działaczy. By pozostała dominująca grupa działaczy...

Czytaj więcej

Solidarni z Solidarności - film o akcji pomocy dla internowanych i ich rodzin

Przeczytaj więcej o filmie